Joseph Barnard Davis

Anthropologe, Ethnologe, Sammler
Born: 1801
Died: 1881