Niccolò Machiavelli

Schriftsteller, Philosoph, Politiker, Geschichtsschreiber, Diplomat, Schriftsteller
Geboren: 3. Mai 1469, Florenz
Gestorben: 22. Juni 1527, Florenz