Archimedes

Mathematiker, Physiker
Geboren: v287, Syrakus
Gestorben: v212, Syrakus