Archiv

Amtsarchiv Neustadt (Dosse)

Amtsarchiv Neustadt (Dosse)
Bahnhofstraße 6
16845 Neustadt an der Dosse