Archivale

Nürnberger Maler und Kupferstecher Di - Ga, Genealogische Forschungen

Enthält:
Faber, Johann Ludwig; Faber, Wolfgang Adam; Falke, Tobias; Fenitzer, Johann; Fenitzer, Hans; Fenitzer, Peter Paul; Fenitzer, Michael; Fenitzer, Georg; Fenitzer, Johann Philipp; Fischer, Leonhard; Fischer, Valentin; Fischer, Johann Leonhard; Fleischberger, Johann Friedrich; Forthofer, Johann Leonhard; Forthofer, Johann Paul; Franck, Johann; Frank, Johann Jacob; Franz, Johann Michael; Franz, Jakob Heinrich; Franz, Georg Christoph; Friedrich, Jacob Andreas d. Ä.; Frör, Christoph; Froer, Veit; Fuchs, Adam; Fuchs, Jobst Christoph; Fues, Christian Friedrich; Funck, David; Funck, Johann Sigmund; Funck, Jonas Paul; Gabler, Nicolaus; Gabler, Ambrosius
Darin:
Schriftverkehr mit Dr. Heurer zu genealogischen Forschung

Reference number
Stadtarchiv Nürnberg, E 10/133 Nr. 135
Extent
Umfang/Beschreibung: ca. 200 Blatt
Further information
Indexbegriff Person: Faber, Johann Ludwig

Indexbegriff Person: Faber, Wolfgang Adam

Indexbegriff Person: Falke, Tobias

Indexbegriff Person: Fenitzer, Georg

Indexbegriff Person: Fenitzer, Hans

Indexbegriff Person: Fenitzer, Johann

Indexbegriff Person: Fenitzer, Johann Philipp

Indexbegriff Person: Fenitzer, Michael

Indexbegriff Person: Fenitzer, Peter Paul

Indexbegriff Person: Fischer, Johann Leonhard

Indexbegriff Person: Fischer, Leonhard

Indexbegriff Person: Fischer, Valentin

Indexbegriff Person: Fleischberger, Johann Friedrich

Indexbegriff Person: Forthofer, Johann Leonhard

Indexbegriff Person: Forthofer, Johann Paul

Indexbegriff Person: Franck, Johann

Indexbegriff Person: Frank, Johann Jacob

Indexbegriff Person: Franz, Georg Christoph

Indexbegriff Person: Franz, Jakob Heinrich

Indexbegriff Person: Franz, Johann Michael

Indexbegriff Person: Friedrich, Jacob Andreas d. Ä.

Indexbegriff Person: Froer, Veit

Indexbegriff Person: Frör, Christoph

Indexbegriff Person: Fuchs, Adam

Indexbegriff Person: Fuchs, Jobst Christoph

Indexbegriff Person: Fues, Christian Friedrich

Indexbegriff Person: Funck, David

Indexbegriff Person: Funck, Johann Sigmund

Indexbegriff Person: Funck, Jonas Paul

Indexbegriff Person: Gabler, Ambrosius

Indexbegriff Person: Gabler, Nicolaus

Indexbegriff Person: Heurer, Peter H. Dr.

Context
NL Friedrich von Hagen
Holding
E 10/133 NL Friedrich von Hagen

Date of creation
1583 - 1834

Other object pages
Rights
Last update
07.09.2023, 9:53 AM CEST
Object type
Archivale
Time of origin
1583 - 1834

Other Objects (12)