Bericht

Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską - perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO)

Unia Izb Łaby i Odry (KEO) jest transgranicznym zrzeszeniem należących do niej izb, działającym na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionów objętych ich działaniem. W unii tej współpracuje ze sobą 17 niemieckich, 7 polskich i 10 czeskich izb przemysłowo-handlowych oraz izb rzemieślniczych. Celem inicjatywy jest wspólne reprezentowanie interesów firm z tego regionu na szczeblu krajowym i europejskim. Chodzi przy tym zwłaszcza o dalszy rozwój infrastruktury transportowej w obszarze KEO. Dzięki znacznej poprawie stanu sieci dróg i połączeń kolejowych, a także dróg wodnych, koszty transportu i transakcji mają zostać zmniejszone, co będzie bodźcem dla rozwoju gospodarczego i dla tworzenia transgranicznej sieci współpracy w regionie.

Sprache
Polnisch

Erschienen in
Series: HWWI Policy Report ; No. 20p

Klassifikation
Wirtschaft

Ereignis
Geistige Schöpfung
(wer)
Teuber, Mark-Oliver
Wedemeier, Jan
Wilke, Christina Benita
Yadegar, Edesa
Ereignis
Veröffentlichung
(wer)
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)
(wo)
Hamburg
(wann)
2015

Handle
Letzte Aktualisierung
12.07.2024, 13:20 MESZ

Objekttyp

  • Bericht

Beteiligte

  • Teuber, Mark-Oliver
  • Wedemeier, Jan
  • Wilke, Christina Benita
  • Yadegar, Edesa
  • Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)

Entstanden

  • 2015

Ähnliche Objekte (12)