Archivale

Nürnberger Künstler Fa - Fi , Genealogische Forschungen

Enthält:
Fabriger, Jeremias; Fabriger, Philipp; Feil, Paulus; Farckhet, Georg; Fetzer, Jacob; Fiehel, Georg; Filzhofer, Nicolaus; Filzhofer, Balthasar; Finck, Paulus; Finckh, Johann Jakob; Finck, Johann Martin; Fischer, Georg Christoph; Fischer, Georg Cosmus; Fischer, Valentin;

Reference number
Stadtarchiv Nürnberg, E 10/133 Nr. 38
Extent
Umfang/Beschreibung: ca 30 Blatt
Further information
Indexbegriff Person: Fabriger, Jeremias

Indexbegriff Person: Fabriger, Philipp

Indexbegriff Person: Farckhet, Georg

Indexbegriff Person: Feil, Paulus

Indexbegriff Person: Fetzer, Jacob

Indexbegriff Person: Fiehel, Georg

Indexbegriff Person: Filzhofer, Balthasar

Indexbegriff Person: Filzhofer, Nicolaus

Indexbegriff Person: Finck, Johann Martin

Indexbegriff Person: Finck, Paulus

Indexbegriff Person: Finckh, Johann Jakob

Indexbegriff Person: Fischer, Georg Christoph

Indexbegriff Person: Fischer, Georg Cosmus

Indexbegriff Person: Fischer, Valentin

Indexbegriff Person: Varget, Georg

Context
NL Friedrich von Hagen
Holding
E 10/133 NL Friedrich von Hagen

Date of creation
1573 - 1758

Other object pages
Rights
Last update
07.09.2023, 9:53 AM CEST
Object type
Archivale
Time of origin
1573 - 1758

Other Objects (12)