Ferdinand Gumbert

Ferdinand Gumbert

Komponist, Sänger, Bariton (Sänger), Übersetzer, Librettist, Gesangslehrer, Musikkritiker, Musikschriftsteller
Born: April 21, 1818, Berlin
Died: April 6, 1896, Berlin